نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

پروژه های Stata

 

نرم افزار استاتا یک بسته نرم افزار آماری چند منظوره است که در سال 1985 توسط شرکت استاتا ابداع شد. بیشتر محققان در رشته های اقتصاد، علوم اجتماعی (جامعه شناسی)، علوم سیاسی و علوم پزشکی از این نرم افزار مفید استفاده میکنند.
اسم این نرم افزار هم از داده (Data) و آمار(Statistics) گرفته شده است. از کاربرد های (اقتصاد سنجی) این نرم افزار می توان موارد ذیل را نام برد:

1-رگرسیون خطی ساده و چندگانه
2-بررسی ارتباط خطی بین متغییرها
3-بررسی همخطی
4-بررسی ناهمسانی واریانس
5-بررسی تصریح صریح مدل
6-مدلهای پویا، خودهمبستگی و پیش بینی
7-رگرسورهای تصادفی و تخمین بر پایه گشتاور
8-مدلهای معادلات همزمان
9-ناپایایی  داده های سری زمانی و همجمعی (Unit Root Tests و Cointegration)
10- اقتصادسنجی کلان: مدلهای VAR و VECM
11-اقتصادسنجی مالی: مدلهای ARCH و GARCH
12-رگرسیون خطی با وارد نمودن متغییرهای موهومی (مدلهای LSDV)
13-مدلهای داده های تابلویی(ترکیبی)
14-الگوی اثرات ثابت یک طرفه- اثرات ثابت گروهی
15-الگوی اثرات ثابت یک طرفه- اثرات ثابت زمانی
16-اثرات ثابت دو طرفه
17-الگوی اثرات تصادفی
18-Pool ability Test
19-Huasman Test
20-LM Test

گروه پژوهشی دانشیار مفتخر است اعلام نماید کلیه تحلیل های آماری فوق را به همراه سفارش به دانشجو آموزش می دهد. یکی از مهم ترین قسمت های انجام پژوهش تسلط به کار انجام شده است که این تسلط از طریق جلسات آموزشی همراه مشاوره حین انجام کار به داشجو ارائه می شود.

تماس با ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره همراه (الزامی)

پیام شما

پاسخ سوال (الزامی)
3+2=

   

سبد خرید

  • سبد خرید شما تهی است.

مشاوره رایگان